கோடை விடுமுறையும் குடும்ப விவாதமும்

 

கோடை விடுமுறையும் , குடும்ப விவாதமும்.


கோடை விடுமுறைக்கு

குற்றாலம் செல்வோம் என்கிறாள் மகள் .

கொடைக்கானல், ஊட்டி

செல்வோம் என்கிறான் மகன் .

திருசெந்தூர் , பழனி

செல்வோம் என்கிறாள் மனைவி .

புன்னகையோடு கேட்டுக் கொண்டிருக்கிறான்

கணவன் .


ஹாய்...டாட் ...

சம்மர் வெகேசனுக்கு

சிங்கப்பூர் ,மலேசியா வேண்டாம்

பாரிஸ் போகலாம் என்கிறாள் மகள் .

லண்டன் போலாம் என்கிறான் மகன் .

ஆஸ்திரேலியாவில் உள்ள தன்

அக்கா வீட்டிற்குப் போகலாம்

என்கிறாள் அம்மா .

எனி ஒன் ஒ.கே என்கிறார் அப்பா .


லீவுக்கு விறகு பொறுக்கப் போ

என்கிறாள் அம்மா .

செங்கல் சூளைக்குப் போ

என்கிறார் அப்பா .

வெயிலுக்குள்ள படிக்கிற புள்ள

எதுக்கு ?

தீப்பெட்டி ஆபிஸ் போ

என்கிறான் அண்ணன் .

இப்படியாக விவாதம்

நடக்கிறது

அவரவர் வீட்டில் .


மு.மகேந்திர பாபு , மதுரை.

செல் - 96861 41410.

நன்றி - தமிழ்நாடு இபேப்பர்.காம் - 02-05-2024

Post a Comment

0 Comments