பள்ளிக்காலம் - சிறுவர் பாடல் - மு.மகேந்திர பாபு

 

 பள்ளிக் காலம் - சிறுவர் பாடல் 

தமிழ்நாடு இபேப்பர்.காமில் 15 - 02 - 2024 அன்று பிரசுரமானது.துள்ளித் திரியும் பள்ளிக் காலம்

சொல்லி மகிழ்வோம் எல்லா நாளும் !

நட்பை இணைக்கும் அன்புப் பாலம் !

முதுமை வரையில் மனதை ஆளும் !


வண்ணம் நிறைந்த வகுப்பில் தான்

எண்ணம் எங்கும் கல்வித் தேன் !

கதையும் பாட்டும் சிரிக்க வைக்கும் !

கவலை நீங்கிப் பறக்க வைக்கும் !


எண்ணும் எழுத்தும் எழுதிடப் புரியும் !

கண்ணும் கருத்துமாய் மனதினில் விரியும் !

பென்சிலும் பேனாவும் ஏட்டினை நிறைக்கும் !

பெற்றோர் கவலையைக் காலம் குறைக்கும் !


சின்னச் சின்ன விளையாட்டில் மனம்

சேர்ந்தே  நட்புடன் மகிழ்ந்திடும் தினம்!

கூடி வாழும் அன்பைப் பெற்றோம் !

குழந்தைப் பருவத்தில் நல்லதைக் கற்றோம் !


நாள்கள் பலப்பல விரைந் தோடும்

பள்ளிக் காலத்தை மனமும் தேடும் !

மீண்டும் மீண்டும் அசை போட

பள்ளிக் கால நினைவுகள் வேண்டும் !


மு.மகேந்திர பாபு , தமிழாசிரியர்,

இளமனூர் , மதுரை.

செல் - 97861 41410


Post a Comment

0 Comments