தமிழின் சிறப்பு - மு.மகேந்திர பாபு

 


இலக்கிய இன்பம்  - தமிழ்


உலகம் முழுமையும் உலவும் தமிழே !

உயிரில் உணர்வில் கலந்த தமிழே !

உன்னை வணங்கி உரை தொடுக்கிறேன் !

உன்னில் இருந்தே வார்த்தை எடுக்கிறேன் !


மதுரை மண்தான் தமிழின் அடையாளம் !

மகிழ்வுடன் காண்போம் இலக்கியத்தின் ஆழம் !

வருகை தந்தோரை வரவேற்கிறது பேரவை !

இதயம் மலர்ந்து வணங்குகிறது பேரவை !


தமிழ்ச் சங்கத்தில் ஒன்று கூடினோம் !

வெற்றித் தமிழராய்ச் சிந்து பாடினோம் !

சித்திரையின் மாலைப் பொழுது மகிழுதையா !

பேரவையின் பெருமையை இன்று புகழுதையா !

Post a Comment

0 Comments