12ஆம் வகுப்பு - தமிழ் - முதல் திருப்புதல் தேர்வு - தென்காசி - 2024 / 2th TAMIL - TENKASI - FIRST REVISION - 2024

 


12 ஆம் வகுப்பு - தமிழ்

முதல் திருப்புதல் தேர்வு 

தென்காசி மாவட்டம் 

வினாத்தாள் pdf -  13 - 12 - 2023

நன்றி

திரு.மு.சிவக்குமார் , 

முதுகலைத் தமிழாசிரியர் , 

Sriram பதின்ம மேல்நிலைப்பள்ளி , 

வல்லம் , தென்காசி.

பதிவிறக்கு / DOWNLOAD

Post a Comment

0 Comments