பத்தாம் வகுப்பு - தமிழ் - கரூர் - அரையாண்டுத்தேர்வு - 2023 / 10th TAMIL - KARUR - HALF YEARLY EXAM - 2022

 

பத்தாம் வகுப்பு - தமிழ் 

அரையாண்டுத் தேர்வு 

வினாத்தாள் pdf - 2022

கரூர் மாவட்டம்

நன்றி 

திருமதி.உமா , தலைமை ஆசிரியை , 

கரூர்.

பதிவிறக்கு / DOWNLOAD

Post a Comment

1 Comments