ஒன்பதாம் வகுப்பு - சமூக அறிவியல் - கரூர் - அரையாண்டுத் தேர்வு 2022 / 9th SOCIAL SCIENCE - KARUR - HALF YEARLY EXAM 2023

 


ஒன்பதாம் வகுப்பு - சமூக அறிவியல்

அரையாண்டுத் தேர்வு 

கரூர் மாவட்டம் - 2022

வினாத்தாள் pdf 

நன்றி 

திருமதி. மா. உமா ,

 தலைமையாசிரியை ,

கரூர்.

பதிவிறக்கு / DOWNLOAD

Post a Comment

0 Comments