பத்தாம் வகுப்பு - சமூக அறிவியல் - நீலகிரி - தமிழ்வழி வினாத்தாள் 2022 / 10th SOCIAL SCIENCE - NILGIRIS - 2022 - HALF YEARLY EXAM

 


பத்தாம் வகுப்பு - சமூக அறிவியல்

தமிழ் வழி வினாத்தாள்

அரையாண்டுத் தேர்வு

நீலகிரி மாவட்டம் 

டிசம்பர் 2022 - வினாத்தாள் pdf

பதிவிறக்கு / DOWNLOAD

Post a Comment

0 Comments