பத்தாம் வகுப்பு - சமூக அறிவியல் - கரூர் - அரையாண்டுத் தேர்வு - 2022 / 10th SOCIAL SCIENCE - KARUR - HALF YEARLY EXAM 2022

 


பத்தாம் வகுப்பு - சமூக அறிவியல்

அரையாண்டுத் தேர்வு 

வினாத்தாள் pdf - 2022

கரூர் மாவட்டம்

நன்றி 

திருமதி.உமா , தலைமை ஆசிரியை , 

கரூர்.

பதிவிறக்கு / DOWNLOAD

Post a Comment

0 Comments