11ஆம் வகுப்பு - தமிழ் - சிவகங்கை - இரண்டாம் இடைப்பருவத்தேர்வு - நவம்பர் 2023 / 11th TAMIL - SIVAGANGAI - SECOND MIDTERM TEST - 2023

 

11 ஆம் வகுப்பு - தமிழ் 

இரண்டாம் இடைப்பருவத் தேர்வு

சிவகங்கை மாவட்டம் - நவம்பர் 2023

வினாத்தாள் pdf

நன்றி 

திரு.சோ.முருகேசன் அவர்கள் , உ.த.ஆ

அ.மே.நி.பள்ளி , அல்லிநகரம் ,

சிவகங்கை மாவட்டம்

பதிவிறக்கு / DOWNLOAD

Post a Comment

0 Comments