மரம் நடுவோம் நண்பர்களே ! - இசைப் பாடல் - மு.மகேந்திர பாபு.

 

மரம் நடுவோம் நண்பர்களே !

மரம் நடுவோம் நண்பர்களே !
மரம் நடுவோம் !
எங்கள் வீட்டில் உங்கள் வீட்டில்
நம்ம தெருவில் மரம் நடுவோம் நண்பர்களே !
மரம் நடுவோம் !

பள்ளி எங்கும் பசுமை காண
மரம் நடுவோம் நண்பர்களே ! மரம் நடுவோம் !
சின்னச் சின்னக் குழுக்களாகச்
சேர்ந்து நாமும் மரம் நடுவோம் நண்பர்களே !
மரம் நடுவோம் !

நாம் வளர மரம் வளரும்
மரம் வளர நாம் வளர்வோம்
ஆண்டு பல கடந்தாலும்
மீண்டு வந்து பார்க்கும் போது
எல்லையில்லா மகிழ்ச்சி தானே
இதயமெங்கும் நெகிழ்ச்சிதானே !

ஆண்டு தோறும் எத்தனையோ அரசு விழா வருகுது
ஒரு விழாவில் ஒருமரம் நட மகிழ்ச்சிதானே பெருகுது
பிறந்த நாளில் நட்டிலாம்
மண நாளில் கொடுத்திடலாம்
பசுமை குளுமை வளமை சூழ
பறவை மனிதன் இயற்கை வாழ
மரம் நடுவோம் நண்பர்களே மரம் நடுவோம்.!

மு.மகேந்திர பாபு.

Post a Comment

0 Comments