புத்தாண்டே வருக ! ( குழந்தைப் பாடல் ) - மு.மகேந்திர பாபு

 

புத்தாண்டே வருக ! ( குழந்தைப் பாடல் )

புத்தாடை அணிந்து நாமும்
புத்தாண்டை  வரவேற்போம் !
பூமிப் பந்து நாளும் வளம்பெறவே
மரம் நட கரம்கோர்ப்போம் !

மனித நேயம் மலரச் செய்த
மாமழையைப்  போற்றுவோம் !
மனமெங்கும் மகிழ்ச்சி நிறைந்திட
நேயக் கரங்கள் நீட்டுவோம் !

இயற்கை தந்த கொடைகளை
இன்பமாய் காப்போம் !
இயன்றவரை மனிதர் பிடியிலிருந்து
உடனடியாய் மீட்போம் !

புத்தாண்டில் புதுப்பயணம் தொடங்கிட
சபதங்களை எடுப்போம் !
மனக்குளத்தில் நிறைந்திருக்கும்
மாசுகளைத் துடைப்போம் !

புத்தாடை போலவே மனமும்
புதிதாக  வைப்போம் !
புத்துணர்வால்  ஆண்டுமுழுதும்
இதயங்களைத் தைப்போம் !

மு.மகேந்திர பாபு , கருப்பாயூரணி , மதுரை -20
பேசி - 96861 41410

Post a Comment

0 Comments