11ஆம் வகுப்பு - தமிழ் - திறனறித்தேர்வு - வினாக்களும் விடைகளும் pdf / 11th TAMIL - 2023 TEST QUESTION & ANSWER pdf

 


11 ஆம் வகுப்பு - தமிழ்

திறனறித் தேர்வு - 15 - 10 - 2023

வினாக்களும் விடைகளும் - pdf

நன்றி

திரு.ச.பழனிச்செல்வம் ப.த.ஆ , 

செய்யது அம்மாள் மே.நி.பள்ளி , 

இராமநாதபுரம்.

பதிவிறக்கு / DOWNLOAD

Post a Comment

2 Comments