அன்புள்ள அப்பாவிற்கு

 


அன்புள்ள அப்பாவிற்கு ,

உங்களை எனக்கு ரொம்பப் பிடிக்கும்.

எனக்கான உலகம் நீங்கள்தான்.


கொசு பத்திச் சுருளின் வாசமே

எனக்கு குமட்டும்.

நீங்களோ சிகரெட் குடித்து வந்து

என்னைக் கொஞ்சு கிறீர்கள்.

உங்கள் பாசத்தை

அந்த வாசம் அனுபவிக்க விடாமல்

செய்கிறது அப்பா.


எப்படி உங்களிடம் சொல்ல 

என நான் நினைப்பேன்.

காலையில் எழுந்தபோது

நான் கண்பார்க்கும்

கடவுள் நீங்கள்.


இப்போதெல்லாம்

எனக்கு ஒரே ஒரு ஆசைதானப்பா.

நான் வாழும் காலம் முழுமையும்

என்னோடு நீங்கள் இருக்கவேண்டும்.


நான் கேட்டதெல்லாம் 

தரும் நீங்கள் 

இதையும் தருவீர்கள் என

நம்புகிறேன்.


மு.மகேந்திர பாபு.

Post a Comment

0 Comments