விருந்து

 


                         விருந்து 

  

                  நண்பர்  வீட்டு  விழாவில் ,

                  நண்பகல்  உணவிற்காய் 

                  பந்தியில்  அமர்ந்துன்ன ,

                  நாச்சுவையறிந்து   மீண்டும் 

                  கேட்கத்  தோன்றுகிறது  சில பதார்த்தங்களை .

                  ஏதோ  ஒரு நெருடலில்  தயக்கம் பிறக்க ,

                  

                  அருகிலிருந்த  நண்பர் ,

                  இதிலெல்லாம் கூச்சப் படக் கூடாதென 

                  தன்  அனுபவம்  சொல்லி ,

                  சாருக்கு  ஒரு  குலோப்ஜாமுன் ,

                  சாருக்குக்   கொஞ்சம்  பொரியல்,

                  சாருக்குக்   கொஞ்சம்  பாயசம்  என 

                  நம்பிக்கையோடு   வரவழைத்து ,

                  பரிமாறச்  சொல்லி ,

                  மறக்காமல்  வாங்கிக் கொண்டார் 

                  தன்  இலையிலும் .!


                        மு.மகேந்திர பாபு.

Post a Comment

0 Comments