பத்தாம் வகுப்பு - தமிழ் - சிவகங்கை - காலாண்டுத் தேர்வு - 2023 / 10th TAMIL - SIVAGANGAI - QUARTERLY EXAM QUESTION pdf - 2023

 

பத்தாம் வகுப்பு - தமிழ்

காலாண்டுத் தேர்வு வினாத்தாள் pdf

சிவகங்கை மாவட்டம் - 2023

நன்றி

திரு.சோ.முருகேசன் அவர்கள் ,

உதவித்தலைமையாசிரியர் , 

அ.மே.நி.பள்ளி , அல்லி நகரம் , 

சிவகங்கை மாவட்டம்

பதிவிறக்கு / DOWNLOAD


Post a Comment

0 Comments