எட்டாம் வகுப்பு - தமிழ் - தென்காசி மாவட்டம் - காலாண்டுத்தேர்வு வினாத்தாள் - 2023 / 8th TAMIL - QUARTERLY EXAM QUESTION pdf - 2023

 

எட்டாம் வகுப்பு - தமிழ்

காலாண்டுத் தேர்வு வினாத்தாள்

தென்காசி மாவட்டம் 

செப்டம்பர் - 19 -2023

நன்றி 

திரு.மு.சிவக்குமார் அவர்கள் , 

முதுகலைத்தமிழாசிரியர் , 

Sriram பதின்ம மே.நி.பள்ளி ,

வல்லம் , தென்காசி.

பதிவிறக்கு / DOWNLOAD

Post a Comment

0 Comments