12 ஆம் வகுப்பு - உயிரியல் - திருப்பூர் - முதல் இடைப்பருவத்தேர்வு 2023 / 12th BIOLOGY - TIRUPPUR - FIRST MIDTERM 2023

 


12 ஆம் வகுப்பு - உயிரியல்

ஆங்கில வழி வினாத்தாள் pdf 

முதல் இடைப்பருவத்தேர்வு 

திருப்பூர் மாவட்டம்.

DOWNLOAD / பதிவிறக்கு

Post a Comment

0 Comments