11 ஆம் வகுப்பு - தமிழ் - சிவகங்கை - காலாண்டுத் தேர்வு - 2023 / 11th TAMIL - SIVAGANGAI - QUARTERLY EXAM - 2023

 


11 ஆம் வகுப்பு - தமிழ்

காலாண்டுத் தேர்வு வினாத்தாள்

சிவகங்கை மாவட்டம் - 15 - 09 - 2023

நன்றி

திரு.முருகேசன் அவர்கள் ,

உதவித்தலைமையாசிரியர் , 

அ.மே.நி.பள்ளி , அல்லிநகரம் , சிவகங்கை மாவட்டம்.

பதிவிறக்கு / DOWNLOAD

Post a Comment

0 Comments