ஒன்பதாம் வகுப்பு - சமூக அறிவியல் - விருதுநகர் - முதல் இடைப்பருவத்தேர்வு - வினாத்தாள் pdf / 9th SOCIAL SCIENCE - VIRUDHUNAGAR - FIRST MIDTERM QUESTION pdf -2023

 

ஒன்பதாம் வகுப்பு - சமூக அறிவியல்

முதல் இடைப்பருவத்தேர்வு - ஆகஸ்ட் 2023

விருதுநகர் மாவட்டம்

தமிழ்வழி வினாத்தாள் pdf

பதிவிறக்கு / DOWNLOAD


Post a Comment

0 Comments