பத்தாம் வகுப்பு - சமூக அறிவியல் - விருதுநகர் - முதல் இடைப்பருவத்தேர்வு - தமிழ்வழி வினாத்தாள் pdf 2023 /10th SOCIAL SCIENCE - VIRUDHUNAGAR - FIRST MIDTERM QUESTION pdf 2023

 


பத்தாம் வகுப்பு - சமூகஅறிவியல்

முதல் இடைப்பருவத்தேர்வு - ஆகஸ்ட் 2023

விருதுநகர் மாவட்டம்

தமிழ்வழி வினாத்தாள் pdf

பதிவிறக்கு / DOWNLOAD

Post a Comment

0 Comments