பத்தாம் வகுப்பு - அறிவியல் - விருதுநகர் - முதல் இடைப்பருவத்தேர்வு தமிழ்வழி வினாத்தாள் pdf 2023 / 10th SCIENCE - VIRUDHUNAGAR - FIRST MIDTERM QUESTION pdf 2023

 

பத்தாம் வகுப்பு - அறிவியல்

முதல் இடைப்பருவத்தேர்வு - ஆகஸ்ட் 2023

விருதுநகர் மாவட்டம்

தமிழ்வழி வினாத்தாள் pdf

பதிவிறக்கு / DOWNLOAD


Post a Comment

1 Comments