எட்டாம் வகுப்பு - தமிழ் - தென்காசி - முதல் இடைப்பருவத் தேர்வு - ஆகஸ்ட் 2023 / 8th TAMIL TENKASI - FIRST MIDTERM TEST - 2023

 

எட்டாம் வகுப்பு - தமிழ் 

முதல் இடைப்பருவத் தேர்வு 

தென்காசி மாவட்டம் - ஆகஸ்ட் 2023

வினாத்தாள் pdf

நன்றி 

திரு.மு.சிவக்குமார் அவர்கள் , 

முதுகலைத்தமிழாசிரியர் , 

Sriram பதின்ம மே.நி.பள்ளி ,

வல்லம் , தென்காசி.

பதிவிறக்கு / DOWNLOAD

Post a Comment

0 Comments