ஆறாம் வகுப்பு - அறிவியல் - மதுரை - முதல் இடைத்தேர்வு வினாத்தாள் 2023 / 6th Science Madurai First Midterm Test 2023

 

ஆறாம் வகுப்பு - அறிவியல்

முதல் இடைத்தேர்வு 

மதுரை மாவட்டம் - 01 - 08 - 2023

தமிழ் & ஆங்கிலவழி வினாத்தாள் pdf

பதிவிறக்கு / DOWNLOAD

Post a Comment

0 Comments