12 ஆம் வகுப்பு - தமிழ் - தென்காசி மாவட்டம் - முதல் இடைப்பருவத்தேர்வு - 2023 / 12th TAMIL TENKASI FIRST MIDTERM QUESTION pdf 2023

 

12 ஆம் வகுப்பு - தமிழ் 

முதல் இடைப்பருவத்தேர்வு 

தென்காசி மாவட்டம் - 08 - 08 -2023

வினாத்தாள் pdf

நன்றி 

திரு.மு.சிவக்குமார் அவர்கள் , 

முதுகலைத்தமிழாசிரியர் , தென்காசி.

பதிவிறக்கு / DOWNLOAD


Post a Comment

0 Comments