11 ஆம் வகுப்பு - தமிழ் - தென்காசி மாவட்டம் - முதல் இடைப்பருவத்தேர்வு - ஆகஸ்ட் 2023 / 11th tamil tenkasi first midterm test question pdf 2023

 


11 ஆம் வகுப்பு - தமிழ் 

முதல் இடைப்பருவத்தேர்வு 

தென்காசி மாவட்டம் - 08 - 08 -2023

வினாத்தாள் pdf

நன்றி 

திரு.மு.சிவக்குமார் அவர்கள் , 

முதுகலைத்தமிழாசிரியர் , தென்காசி.

பதிவிறக்கு / DOWNLOAD

Post a Comment

0 Comments