ஒன்பதாம் வகுப்பு - தமிழ் - மதுரை - முதல் இடைப்பருவத்தேர்வு - 2023 / 9th tamil madurai - first midterm question pdf -2023

 

ஒன்பதாம் வகுப்பு - தமிழ்

முதல் இடைப்பருவத் தேர்வு

மதுரை மாவட்டம் - 31 - 07 - 2023

வினாத்தாள் pdf

பதிவிறக்கு / DOWNLOAD

Post a Comment

2 Comments

  1. ஏறு தழுவுதல் எவ்வாறு ஸ்லாம் அழைக்கப்படுகிறது

    ReplyDelete