10ஆம் வகுப்பு - அறிவியல் - அரசுப் பொதுத்தேர்வு வினாத்தாள் 2023 / 10th SCIENCE - PUBLIC EXAM QUESTION pdf - 2023

 

பத்தாம் வகுப்பு - அறிவியல்

அரசுப் பொதுத்தேர்வு 

வினாத்தாள் தமிழ் & ஆங்கில வழி pdf

18 - 04 -2023

பதிவிறக்கு / DOWNLOAD

Post a Comment

1 Comments