9ஆம் வகுப்பு - தமிழ் - பயிற்சித்தேர்வு - மதுரை / 9th TAMIL - MODEL QUESTION PAPER pdf -2023

 

ஒன்பதாம் வகுப்பு - தமிழ்

பயிற்சித் தேர்வு - வினாத்தாள் pdf

தயாரிப்பு

கவிஞர்.மணி மீனாட்சி சுந்தரம் ,

பட்டதாரி தமிழாசிரியர் , 

அரசு மேல்நிலைப் பள்ளி , 

சருகுவலையபட்டி , மேலூர் , மதுரை.

பதிவிறக்கு / DOWNLOAD

Post a Comment

0 Comments