9ஆம் வகுப்பு - தமிழ் - தென்காசி மாவட்டம் - மூன்றாம் இடைப்பருவத்தேர்வு - பிப்ரவரி 2023 / 9th TAMIL - THIRD MIDTERM QUESTION - FEBRUARY 2023

 

ஒன்பதாம் வகுப்பு - தமிழ்

மூன்றாம் இடைத்தேர்வு

தென்காசி மாவட்டம்

பிப்ரவரி 2023 வினாத்தாள் pdf

நன்றி

திரு.மு.சிவக்குமார் அவர்கள்  ,

முதுகலைத் தமிழாசிரியர் . 

SRIRAM பதின்ம மேல்நிலைப் பள்ளி  , 

வல்லம் , தென்காசி மாவட்டம்.

பதிவிறக்கு / DOWNLOAD

Post a Comment

0 Comments