12ஆம் வகுப்பு - இயற்பியல் - அரசுப்பொதுத்தேர்வு - A Type வினாத்தாள் மார்ச் 2023 / 12th Physics - Public Exam - A Type Question pdf - March 2023

 

12 ஆம் வகுப்பு - இயற்பியல்

அரசுப்பொதுத்தேர்வு

A Type வினாத்தாள் -

தமிழ் & ஆங்கில வழி- pdf

மார்ச் 21 - 2023

பதிவிறக்கு / DOWNLOAD

Post a Comment

0 Comments