12ஆம் வகுப்பு - இயற்பியல் - அரசுப்பொதுத்தேர்வு B Type வினாத்தாள் - மார்ச் 2023 / 12th Physics - Public Exam B Type Question Paper March 2023

 

12 ஆம் வகுப்பு - இயற்பியல்

அரசுப்பொதுத்தேர்வு

B Type வினாத்தாள் -

தமிழ் & ஆங்கில வழி- pdf

மார்ச் 21 - 2023

பதிவிறக்கு / DOWNLOAD

Post a Comment

1 Comments