12ஆம் வகுப்பு - தமிழ் - பொதுத்தேர்வு வினாத்தாள் 2023 pdf / 12th TAMIL - PUBLIC EXAM - QUESTION PAPER pdf - MARCH 2023

 

12 ஆம் வகுப்பு தமிழ்

அரசுப் பொதுத்தேர்வு - 13 - 03 -2023

வினாத்தாள் pdf 

பதிவிறக்கு / DOWNLOAD

Post a Comment

1 Comments