11ஆம் வகுப்பு - தமிழ் - அரசுப்பொதுத்தேர்வு வினாத்தாள் - ஒரு மதிப்பெண் விடைகள்

 

11 ஆம் வகுப்பு - தமிழ்

அரசுப் பொதுத்தேர்வு வினாத்தாள் - 2023

ஒரு மதிப்பெண் வினாக்களுக்கான

உத்தேச விடைகள்

தயாரிப்பு - திரு.கார்த்திகேயன்.


11ஆம் வகுப்புப் பொதுத் தேர்வு

தமிழ்

ஒரு மதிப்பெண் விடைகள்: 1.ஈ)பனுவல்

2.ஈ)

அண்ணாமலையார்

3.ஈ)இவை மூன்றும்

4.இ)பகுதி,விகுதி

5.அ)27

6.ஆ)

நிரைஒன்றாசிரியத்தளை

7.ஆ)சாழல்

8.அ)அமைச்சர், மன்னரிடம்

9.இ)ஆசிரியர்

10.ஈ)

மனோன்மணீயம்

11.இ)பிறருடன் ஒத்துப் போகாதவன்,தன் வலிமை அறியாதவன்,

தன்னை உயர்வாக நினைப்பவன்

12.ஈ)தண்டை

13.ஆ)இளையராஜா 

14.அ)(1)-(3)  (2)-(4)(3)-(2) (4)-(1)


Post a Comment

0 Comments