11ஆம் வகுப்பு - இயற்பியல் - அரசுப்பொதுத்தேர்வு - மார்ச் 2023 - B Type வினாத்தாள் / 11th PHYSICS - PUBLIC EXAM - B TYPE QUESTION - MARCH 2023

 

11ஆம் வகுப்பு இயற்பியல்

அரசுப் பொதுத்தேர்வு வினாத்தாள்

B TYPE வினாத்தாள் -20 - 03 -2023

தமிழ் & ஆங்கில வழி 

பதிவிறக்கு / DOWNLOAD

Post a Comment

0 Comments