11ஆம் வகுப்பு - இயற்பியல் - அரசுப்பொதுத்தேர்வு - மார்ச் 2023 / 11th PHYSICS - PUBLIC EXAM QUESTION - 2023 pdf

 

அரசுப் பொதுத்தேர்வு 

 11ஆம் வகுப்பு - இயற்பியல்

A TYPE வினாத்தாள் -  மார்ச் 20 - 2023

பதிவிறக்கு / DOWNLOAD

Post a Comment

0 Comments