11ஆம் வகுப்பு - பொருளியல் - பொதுத்தேர்வு வினாத்தாள் - மார்ச் 2023 / 11th ECONOMICS - PUBLIC EXAM - MARCH 2023 - QUESTION pdf

 

11 ஆம் வகுப்பு - பொருளியல்

அரசுப்பொதுத்தேர்வு 

வினாத்தாள் - pdf  -  தமிழ் & ஆங்கில வழி

மார்ச் -2023

நன்றி

திரு.மு.சிவக்குமார் அவர்கள்  ,

முதுகலைத் தமிழாசிரியர் . 

SRIRAM பதின்ம மேல்நிலைப் பள்ளி  , 

வல்லம் , தென்காசி மாவட்டம்.

பதிவிறக்கு / DOWNLOAD

Post a Comment

1 Comments