10ஆம் வகுப்பு - தமிழ் - தென்காசி மாவட்டம் - மூன்றாம் திருப்புதல் தேர்வு - மார்ச் 2023 / 10th TAMIL - TENKASI - THIRD REVISION - MARCH 2023

 


பத்தாம் வகுப்பு - தமிழ்

மூன்றாம் திருப்புதல் தேர்வு 

தென்காசி மாவட்டம் - 06 - 03 -2023

வினாத்தாள் pdf

பதிவிறக்கு / DOWNLOAD


நன்றி

திரு.மு.சிவக்குமார் அவர்கள் ,

முதுகலைத் தமிழாசிரியர் . 

SRIRAM பதின்ம மேல்நிலைப் பள்ளி 

வல்லம் , தென்காசி மாவட்டம்.

Post a Comment

0 Comments