பத்தாம் வகுப்பு - தமிழ் - பயிற்சித்தேர்வு வினாத்தாள் - மதுரை / 10th TAMIL - QUESTION PAPER - MADURAI - pdf - FEBRUARY 2023

 

பத்தாம் வகுப்பு - தமிழ்

பயிற்சித் தேர்வு வினாத்தாள்

வினாத்தாள் உருவாக்கம்

கவிஞர்.திரு.மணிமீனாட்சி சுந்தரம் , 

பட்டதாரி தமிழாசிரியர் , 

அரசு மேல்நிலைப்பள்ளி , 

சருகுவலையபட்டி , மேலூர் , மதுரை.

பதிவிறக்கு / DOWNLOAD

Post a Comment

0 Comments