10ஆம் வகுப்பு - தமிழ் - தென்காசி - இரண்டாம் திருப்புதல் தேர்வு - பிப்ரவரி 2023 / 10th TAMIL TENKASI - SECOND REVISION - FEBRUARY 2023

 

10 ஆம் வகுப்பு - தமிழ்

இரண்டாம் திருப்புதல் தேர்வு 

தென்காசி மாவட்டம் - பிப்ரவரி 2023

வினாத்தாள் pdf

நன்றி

திரு.மு.சிவக்குமார் அவர்கள் ,

முதுகலைத் தமிழாசிரியர் . 

SRIRAM பதின்ம மேல்நிலைப் பள்ளி 

வல்லம் , தென்காசி மாவட்டம்

பதிவிறக்கு / DOWNLOAD

Post a Comment

0 Comments