10ஆம் வகுப்பு - தமிழ் - தென்காசி - முதல் திருப்புதல் தேர்வு - 10th TAMIL - FIRST REVISION TEST - TENKASI - JANUARY 2023

 

பத்தாம் வகுப்பு - தமிழ்

முதல் திருப்புதல் தேர்வு 

தென்காசி மாவட்டம் -20 -01 -2023

வினாத்தாள் pdf

நன்றி

திரு.மு.சிவக்குமார் அவர்கள் ,

முதுகலைத் தமிழாசிரியர் . 

SRIRAM பதின்ம மேல்நிலைப் பள்ளி 

வல்லம் , தென்காசி மாவட்டம்

பதிவிறக்கு / DOWNLOAD

Post a Comment

0 Comments