8ஆம் வகுப்பு - தமிழ் - தென்காசி மாவட்டம் - அரையாண்டுப் பொதுத்தேர்வு - டிசம்பர் 2022 / 8th TAMIL - TENKASI - HALF YEARLY - DECEMBER 2022

 

எட்டாம் வகுப்பு - தமிழ்

அரையாண்டுப் பொதுத்தேர்வு

தென்காசி மாவட்டம்

டிசம்பர் 2022 - வினாத்தாள் pdf

நன்றி

திரு.மு.சிவக்குமார் அவர்கள் ,

முதுகலைத் தமிழாசிரியர் . 

SRIRAM பதின்ம மேல்நிலைப் பள்ளி 

வல்லம் , தென்காசி மாவட்டம்

பதிவிறக்கு / DOWNLOAD

Post a Comment

0 Comments