மார்கழி 10 ஆம் நாள் - மாணிக்க வாசக சுவாமிகள் அருளிய திருவெம்பாவை பாடல் 10 / maanikkavasaka suvamikal aruliya thiruvempaavai 10 - greentamil.in

 

மார்கழித் திங்கள் பத்தாம் நாள்

மாணிக்க வாசக சுவாமிகள் அருளிய

திருவெம்பாவை - பாடல் 10

வழங்குபவர்

பெரும்புலவர்.

திரு.மு.சன்னாசி அவர்கள்



Post a Comment

0 Comments