எங்கள் நாடு - சிறுவர் பாடல்


எங்கள் நாடு - சிறுவர் பாடல்

பசுமைக்கவிஞர்.மு.மகேந்திர பாபு.


எங்கள் நாடு இந்திய நாடு

எங்கும் வளங்கள் நிறைந்த நாடு

காஷ்மீர் குமரி எல்லை களாம்

கண்ணியம் மிகுந்த பிள்ளைகள் நாம்


 பாரத மாதா  நம் அன்னை

பண்புடன் தொழுவோம் நம் மண்ணை

மூன்று புறமும் நீருண்டு

தீப கற்பம்  பேருண்டு 


அண்ணல் காந்தித் தாத்தாவும்

அகிம்சை வழியில் சென்றிட்டார்

அந்நியர் ஆட்சி முறையினயே

கைத்தடியாலே வென்றிட்டார் !


தியாகிகள் பிறந்தது நம்நாடு

தேசம் புகழும் நம்நாடு

ஒற்றுமை உணர்வுடன் வாழ்வோமே !

உலகை அன்பால் ஆள்வோமே !Post a Comment

0 Comments