9ஆம் வகுப்பு - தமிழ் - தென்காசி - இரண்டாம் இடைப்பருவத்தேர்வு - நவம்பர் 2022/9th TAMIL - TENKASI - SECOND MIDTERM QUESTION pdf

 

9 ஆம் வகுப்பு - தமிழ்

இரண்டாம் இடைப்பருவத்தேர்வு

வினாத்தாள் pdf 

தென்காசி மாவட்டம் - நவம்பர் 2022

நன்றி 

திரு.மு.சிவக்குமார் அவர்கள் , 

முதுகலைத்தமிழாசிரியர் , 

SRIRAM பதின்ம மேல்நிலைப்பள்ளி , 

வல்லம , தென்காசி.

பதிவிறக்கு / DOWNLOAD

Post a Comment

0 Comments