12 ஆம் வகுப்பு - தமிழ் - தென்காசி மாவட்டம் - இரண்டாம் இடைப்பருவத்தேர்வு நவம்பர் 2022 /12th TAMIL - TENKASI - SECOND MIDTERM QUESTION pdf 2022

 

12 ஆம் வகுப்பு - பொதுத்தமிழ்

இரண்டாம் இடைப்பருவத்தேர்வு 

தென்காசி மாவட்டம்

வினாத்தாள் pdf - நவம்பர் 2022

நன்றி 

திரு.மு.சிவக்குமார் அவர்கள்

முதுகலைத்தமிழாசிரியர் , 

SRIRAM பதின்ம மேல்நிலைப்பள்ளி

வல்லம , தென்காசி.

பதிவிறக்கு / DOWNLOAD

Post a Comment

0 Comments