12ஆம் வகுப்பு - கணினி தொழில்நுட்பம் - திருச்சி மாவட்டம் - நவம்பர் மாதத்தேர்வு - 2022 / 12th COMPUTER TECHNOLOGY - TRICHY - NOVEMBER 2022

 

12 ஆம் வகுப்பு - கணினி தொழில்நுட்பம்

நவம்பர் மாதத்தேர்வு - வினாத்தாள் pdf

திருச்சி மாவட்டம் - 2022

பதிவிறக்கு / DOWNLOAD


Post a Comment

0 Comments