12 ஆம் வகுப்பு - கணினி அறிவியல் - மதுரை - நவம்பர் 2022 / 12th COMPUTER SCIENCE - MADURAI - NOVEMBER 2022

 

12ஆம் வகுப்பு - கணினி அறிவியல் 

இரண்டாம் இடைப்பருவத்தேர்வு 

மதுரை மாவட்டம் - நவம்பர் 2022

வினாத்தாள் pdf

பதிவிறக்கு / DOWNLOAD

Post a Comment

0 Comments