10ஆம் வகுப்பு - தமிழ் - தென்காசி - இரண்டாம்இடைப்பருவத்தேர்வு - 2022 / 10th TAMIL - TENKASI - SECOND MIDTERM QUESTION pdf - 2022

 

10 ஆம்வகுப்பு - தமிழ்

இரண்டாம் இடைப்பருவத்தேர்வு

வினாத்தாள் pdf 

தென்காசி மாவட்டம் - நவம்பர் 2022

நன்றி 

திரு.மு.சிவக்குமார் அவர்கள் , 

முதுகலைத்தமிழாசிரியர் , 

SRIRAM பதின்ம மேல்நிலைப்பள்ளி , 

வல்லம , தென்காசி.

பதிவிறக்கு / DOWNLOAD


Post a Comment

0 Comments