10 ஆம் வகுப்பு - சமூக அறிவியல் ஆங்கிலவழி வினாத்தாள் / 10th SOCIAL SCIENCE - ENGLISH MEDIUM NILGRIS

 

10 ஆம்வகுப்பு - சமூக அறிவியல்

முதல் இடைப்பருவத் தேர்வு - 2022

நீலகிரி மாவட்டம் - வினாத்தாள் pdf

DOWNLOAD / பதிவிறக்கு

Post a Comment

0 Comments