மகளிர் தினம் - சிறப்புப் பட்டிமன்றம் - இன்றைய அறிவியல் சாதனங்கள் மகளிரை மயங்கச் செய்கின்றனவா ? மகத்துவமடையச் செய்கின்றனவா ? / WOMENS DAY - MARCH - GREEN TAMIL MAHENDRA BABU

 

மகளிர் தினச் சிறப்புப் பட்டிமன்றம்

இன்றைய அறிவியல் சாதனங்கள்

மகளிரை மயங்கச் செய்கின்றனவா ?

மகத்துவம் அடையச் செய்கின்றனவா ?

நடுவர்

பசுமைக்கவிஞர்.மு.மகேந்திர பாபு ,

தமிழாசிரியர் , மதுரை.Post a Comment

0 Comments